Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony 3 Pc Set

  $380.00

  Mineral Names: Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony matrix
  Mine Location: Maharashtra, India.
  Description: Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony matrix
  Weight: 13 lbs

  Out of stock

  SKU: 4006