Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony 3 Pc Set

  $360.00

  Mineral Names: Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony matrix
  Mine Location: Maharashtra, India.
  Description: Apophyllite, Stilbite, Green Apophyllite on Chalcedony matrix
  Weight: 9.5 lbs

  1 in stock

  SKU: 4008